• Ukraine
  • Russian

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

УГОДА (ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
1.1. Ця Угода укладається між інтернет ресурсом FZU.COM.UA , далі «Адміністратор», і Вами, далі – «Користувач», у формі Публічного договору (оферти) про надання послуг, текст якого представлено на інтернет-сайті Адміністратора .
Акцептом (прийняттям) умов цієї Угоди вважається факт використання сайту Користувачем і наступає в момент початку такого використання, а саме, переходу Користувачем на його адресу з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми і/або технічних пристосувань, що дають можливість відображення змісту веб-сторінок сайту. Якщо Користувач з якихось причин не згоден з умовами цієї Угоди повністю або частково, Адміністратор просить його покинути даний сайт. Якщо Користувач продовжує використання сайту, це означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає його умови у повному обсязі без будь-яких винятків і застережень і зобов'язується надалі виконувати їх повною мірою.
Всі повідомлення, повідомлення, претензії і будь-яка інша кореспонденція, що спрямовується один одному Сторонами, вважаються спрямованими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах сайту, передбаченим його функціональними особливостями, способом (повідомлення форуму, форми зворотного зв'язку, публікації Адміністратора тощо). Кореспонденція вважається також спрямованої належним способом, якщо вона спрямована Сторонами в письмовій формі з необхідними реквізитами, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК) даний документ є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) його умов і особа зобов'язується виконувати умови Угоди.
1.3. У відповідності з даною Угодою Адміністратор надає Користувачеві послуги з використання сервісів веб-сайту www.fzu.com.ua (далі – Послуги), а Користувач зобов'язується виконувати правила ресурсу.
1.4. У цій Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:
- Авторизація – вхід в Рахунок Користувача, який полягає у вказівці у відповідних полях веб-сторінки зареєстрованих користувачем логін та пароль і натисніть кнопку «Увійти».
- Активація рахунку – процедура, яка здійснюється у відповідності з порядком та умовами, встановленими цією Угодою, припускає верифікацію даних рахунку Користувача і встановлення його особи, яка дає Користувачеві право і технічну можливість брати участь в аукціонах у ролі Продавця.
- FZU.COM.UA – аукціонний сервіс, онлайн-ресурс, за допомогою якого Адміністратор надає послуги з адресою в системі Інтернет www.fzu.com.ua ;
- «Аукціон» - процедура, що включає в себе публікацію інформації про Товар (виставляння Лота), визначення вартості Лота, визначення переможця аукціону (Покупця Лота) на Fzu.com.ua, що здійснюється Продавцем з метою укласти угоду з Покупцем – Користувачем Fzu.com.ua на бажаних умовах.
- Блокування Рахунку Користувача – дії технічного та організаційного характеру, що здійснюються Адміністратором та спрямовані на обмеження або зупинення можливості Користувача отримувати доступ до сервісів Сайту зі свого Рахунку. Блокування Рахунку здійснюється з метою припинення та в якості превентивних заходів проти правопорушень на Fzu.com.ua і порушень Угоди в порядку, встановленому в ньому.
- Віртуальний рахунок Користувача – система, вбудована в програмну частину сайту Fzu.com.ua, що дозволяє враховувати і представляти Користувачу та Адміністратору інформацію про обсяг передплачених Користувачем платних Послуг Адміністратора. Вартість передплачених послуг відображається в українських гривнях. Віртуальний рахунок не є банківським рахунком або системою обліку електронних грошей згідно з чинним законодавством України.
- Виставляння лота – здійснення Користувачем дій з сайтом, пов'язаних з зазначенням публікацією на Fzu.com.ua інформації про товари і/або послуги, які Користувач хотів би запропонувати до продажу іншим користувачам сайту.
Лотом на Fzu.com.ua можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонено і не обмежено згідно із законодавством України, а також не суперечить даній Угоді.
- Контрагент – одна зі сторін угоди, укладеної між Продавцем і Покупцем на fzu.com.ua.
- «Купити зараз» - назва типу аукціону і його відмітна характеристика (залежно від контексту), що вказує на можливість для Покупця в процесі аукціону придбати Лот миттєво за фіксованою ціною, встановленою Продавцем під час виставляння лота.
- Логін Користувача (ім'я Користувача) – ідентифікатор Користувача на сайті, службовець для позначення його в системі і одночасно для доступу до рахунку Користувача, а також для інших цілей, зазначених в цій Угоді.
- Лот – сукупність інформації про товари і/або послуги Продавця, які він виставляє на продаж на Fzu.com.ua, і які є відкритою пропозицією, спрямованих на необмеженому колу осіб користувачів сайту, про придбання таких товарів та/або послуг.
- Мульти лотовий аукціон – аукціон, у процесі якого Продавець виставляє на продаж два і більше Лота.
- Післяплата - спосіб доставки та оплати Товару, при якому умовою отримання Покупцем Товару у організації, що здійснює доставку, є оплата Товару через таку організацію
- Одно лотовий аукціон – аукціон, у процесі якого Продавець виставляє на продаж один Лот.
- Оферта – публічне пропозицію Адміністратора, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Угоду на існуючих умовах, що містяться в ньому, включаючи всі його програми.
- Покупець - користувач, що здійснює покупку Товару або послуги за допомогою Fzu.com.ua.
- Користувач - фізична або юридична особа, яка внаслідок проходження спеціальних процедур і здійснення дій отримує доступ до сервісів Fzu.com.ua і, в залежності від скоєних ним дій, може приймати участь в Аукціонних торгах, виставляти Лоти на продаж, а також використовувати інші опції Fzu.com.ua у відповідності з положеннями цієї Угоди.
- Продавець - користувач, який публікує з допомогою Fzu.com.ua пропозицію про продаж Товару чи надання послуги (власник товару, адміністратор послуг).
- Реєстрація – процедура створення рахунку Користувача на Fzu.com.ua, в ході якої Користувач допомогою заповнення відповідних форм веб-сторінок Сайту надає в системі необхідну для використання сервісів Сайту інформацію. Реєстрація вважається завершеною тільки у випадку успішного проходження всіх його етапів згідно з опублікованими на Сайті інструкціями. Прийняття користувачем умов цієї Угоди є обов'язковим етапом процедури реєстрації.
- Резервна ціна – встановлена під час виставляння Лота Продавцем мінімальна вартість Товару, пропозиції (ставки) Покупців нижче якої дають право Продавця відмовитися від укладення угоди.
- Рейтинг – система умовного присвоєння показників Користувачам з метою виділення тих, хто відзначився найбільшою кількістю вдало виконаних ними угод і відповідно володіють найбільшим рівнем довіри. Рейтинг Користувачів враховується з допомогою відгуків, залишених унікальними Контрагентами.
- Сайт – інтернет сайт www.fzu.com.ua, який адмініструється Адміністратором і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення користувачами інформації про товари і послуги.
- Угода купівлі-продажу Товару (угода) - угода, що укладається з допомогою Fzu.com.ua Продавцем і Покупцем, з метою справити товарно -грошовий обмін між собою. Умови угоди встановлюються Продавцем і Покупцем в процесі проведення процедури Аукціону з урахуванням умов, встановлених цією Угодою.
- Служба Підтримки (Адміністрація) – співробітники Адміністратора, безпосередньо здійснюють управління Сайтом, виконують технічні, організаційні та інші функції із забезпечення функціонування Сайту і сервісів Fzu.com.ua, інформаційну, консультаційну та іншу підтримку Користувачів Сайту.
- Ставка – дія, яка бере участь в Аукціоні та бажає стати Покупцем Товару, спрямоване на висловлення пропозиції Користувача придбати Товар за вказаною ним ціною. Ставка здійснюється шляхом зазначення ціни в спеціальній веб-форму на сторінці Сайту і натискання кнопки підтвердження Ставки Користувачем.
- Рахунок  – електронний рахунок, в якому міститься інформація про персональних даних власника рахунку (Користувача), про дату реєстрації, про проведені користувачем операціях, надані послуги Адміністратором, про суми і оплати Адміністратора, в тому числі, вартості передплачених послуг за даною Угодою, а також інша статистична та інша інформація.
Термін «інтернет-аукціон» може використовуватися в Угоді та/або інших розділах сайту www.fzu.com.ua виключно для зручності, і ні в якому разі не може розумітися як термін "торги" або "аукціон" згідно з чинним законодавством України.
- Товар - річ або право, яке знаходиться у власності продавця і є предметом продажі на Fzu.com.ua, у відповідності з даною Угодою.
- Унікальний користувач –Контрагент, що володіє унікальними характеристиками (напр., Логін Користувача). Кожен Контрагент вважається унікальним, якщо угода з ним здійснюється вперше. У разі повторної операції він вже не вважається унікальним.
Терміни, які використовуються для позначення функцій сайту, його функціональних елементів, розділів і окремих сервісів використовуються в тому вигляді, в якому вони вжиті в інтерфейсі сайту (наприклад сторінку «Про мене» або розділ «Форум»).
2. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ FZU.COM.UA
2.1. Користувачем Fzu.com.ua може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований державою в установленому порядку. Реєстрація Користувача на Fzu.com.ua здійснюється в наступному порядку:
2.1.1. Реєстрація фізичної особи:
- спрощена реєстрація фізичної особи полягає у вказівці їм e-mail, логіну, контактних даних, дати народження.
- повна реєстрація фізичної особи полягає у вказівці імені та прізвища, адреси реєстрації (згідно паспортних даних, якщо адреса реєстрації не збігається з адресою фактичного проживання, то вказується адреса, де фізична особа фактично і постійно проживає), номера контактного телефону.
2.2. Реєстрація рахунку Користувача відбувається після внесення ним усіх даних, зазначених у п. або 2.1.1 2.1.2 і натиснення відповідної кнопки веб-інтерфейсу з текстом «Зберегти» за умови, що Користувач поставить позначку навпроти тексту «Я приймаю умови Угоди, даю згоду на обробку моїх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку №1 до Угоди, і підтверджую, що я є дієздатною особою і маю право вступати у правовідносини від свого імені».
2.3. Після дій Користувача, описаних у п. 2.2 Угоди, на сайті в автоматичному режимі створюється рахунок Користувача, який дозволяє йому почати використання сервісів сайту.
2.4. Користувач зобов'язується вносити зміни в зазначені ним при реєстрації дані при кожному їх зміну.
2.5. Користувач, який здійснив спрощену реєстрацію, має можливість:
- задавати питання іншим користувачам c допомогою опцій "Задати питання Продавцю" і "Відправити e-mail користувачу"
- додавати категорії і продавців у "Вибране".
2.6. Користувач, який здійснив повну реєстрацію, має можливість:
- надсилати повідомлення іншим користувачам сайту за допомогою опцій "Задати питання Продавцю" і "Відправити e-mail користувачу" ;
- робити ставки на аукціонах;
- здійснювати покупки за ціною «Купити зараз!»;
- залишати відгуки;
- додавати категорії і продавців в "Вибране";
- створювати сторінку "Про мене".
2.7. Адміністратор має право вимагати у Користувача відповідне документальне підтвердження внесених у момент реєстрації даних, а також у разі їх зміни в подальшому. Порядок надання та перелік необхідних документів вказується у відповідному зверненні до Адміністратора Користувачеві. Адміністратор має право відмовити Користувачу у використанні сайту і надання Послуг у разі ненадання у зазначеному порядку необхідних документів, а також якщо надані документи містять дані, які не підтверджують даних, внесених Користувачем при реєстрації.
2.8. Порядок обробки даних Користувача Адміністратором і умови їх розміщення на сайті, а також інші положення, що стосуються обміну інформаційними даними між користувачами та Адміністратором встановлені в Додатку №1 до цієї Угоди.
2.9. При вказівці Користувачем логіна забороняється використовувати:
- вираз «fzu» та/або «Fzu.com.ua», а також будь-яку іншу інформацію, яка має відношення до Адміністратора;
- ненормативну лексику, вульгарні вирази;
- номер телефону, e-mail адресу;
- адреси сторінок WWW;
2.10. Користувачеві надається можливість редагування та видалення даних, внесених ним при реєстрації рахунку. Порядок видалення даних викладено в Додатку №1 до цієї Угоди. Доступ до перегляду та іншим передбаченим операціями з даними користувача здійснюється Користувачем після процедури Авторизації.
2.11. Процедура активації рахунку дозволяє Користувачу приймати участь в аукціонах в якості Продавця, виставляти на сайті свої лоти на продаж та укладати угоди з іншими користувачами по реалізації своїх товарів та послуг. Користувач, що здійснює виставляння лотів на продаж і подальшу їх реалізацію іншим користувачам сайту, іменується Продавцем в рамках відносин, пов'язаних з такою реалізацією і виставленням лотів на продаж.
2.12. Активація рахунку здійснюється шляхом надання Користувачем (введенням в спеціальну форму, розташовану на сторінці зберігання і зміни даних рахунку Користувача) ідентифікаційного номера платника податків Користувача. Інформація, внесена Користувачем звіряється з даними, наданими ТОВ «Українське Бюро Кредитних Історій (УБКІ). У разі збігу даних активація проходить успішно.
2.13. Користувачеві заборонено передавати або здавати Рахунок Користувача (інформацію, необхідну для доступу до Рахунку Користувача) в оренду або продавати третім особам. У разі порушення цієї умови Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені особами, яким він передав інформацію про доступ до Рахунку, у тому числі цивільно-правову та/або кримінальну.
2.14. Користувач може мати на сайті більше одного зареєстрованого рахунку, але не може використовувати їх для здійснення яких-небудь дій, що порушують цю Угоду, у тому числі, але не виключно:
- брати участь в одному аукціоні більш ніж з використанням одного рахунку;
- робити ставки на створених ним же аукціонах, аукціонах родичів або спільно проживаючих осіб, аукціонах інших осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри в змові з метою вплинути на результати аукціону, ціну лота або Рейтинг;
- реєструвати рахунок Користувача з метою ухилитися від сплати боргу за надані Адміністратором послуги по іншому рахунку Користувача;
- реєструвати рахунок Користувача при існуючому заблокованому рахунку.
3. ВИДИ АУКЦІОНІВ
3.1. Продавцю надається можливість організувати на Fzu.com.ua наступні види аукціонів:
- стандартний однолотовий аукціон;
- стандартний однолотовий аукціон з ціною "Купити зараз";
- продаж товару тільки за фіксованою ціною "Купити зараз" (без торгу);
- мультилотовий аукціон з ціною "Купити зараз".
4. ПРАВИЛА І ОБМЕЖЕННЯ У ВИСТАВЛЕННЯ ТОВАРІВ НА ПРОДАЖ
4.1. Продавець зобов'язується не виставляти на продаж товари (а також не пропонувати в якості безкоштовного доповнення до лотами на будь-яких умовах), реалізація яких порушує чинне законодавство України або права третіх осіб (включаючи авторські та інші права на інтелектуальну власність) та самостійно несе відповідальність за такі дії.
4.2. Виставляючи товар на продаж, Продавець підтверджує факт наявності у нього права на здійснення продажу такого товару у відповідності з встановленими вимогами, додержання порядку та умов його продажу, наявності необхідних документів, у тому числі дозвільного характеру.
4.3. Незалежно від пункту 4.1 і 4.2 Угоди, Користувачеві забороняється виставляти на продаж товари, перелічені в Додатку 2. Товари, дозволені умовно, виставляються на продаж за наявності необхідних документів та дотримання Користувачем спеціальних умов, перелічених у Додатку 2 для кожного виду Товарів.
5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОПИСУ ЛОТУ
5.1. Лоти, які виставляються Продавцем на Fzu.com.ua, повинні містити докладний і достовірний опис Товарів, що виставляються на продаж. В описі мають бути коректно вказані всі якості Товару, які мають значення при виборі Покупцем Лота, такі як, наприклад, стан, колір, розмір, призначення та ін.
Продавець несе відповідальність за достовірність і повноту опису Товару. Інформація, пов'язана з походженням товару або його виробником, повинна бути доступною, докладної і не може вводити в оману Покупця.
5.2. Опис Лоту повинно обов'язково містити наступну інформацію:
- повне опис Товару, його стану, функціонального призначення та походження;
- кількість Товару;
- вартість Товару;
- умови оплати Товару;
- умови доставки Товару Покупцеві;
- знаходиться Товар в наявності у Продавця або доставляється «під замовлення».
5.3. Опис лоту повинно бути сформульовано російською або українською мовою.
5.4. Продавець несе відповідальність за опубліковану інформацію в описі Лота і за будь-які порушення, допущені ним при її публікації.
5.5. Лоти, які виставляються на продаж на Fzu.com.ua, систематизовано Адміністратором за родовими ознаками в Категорії. Під час виставляння Лота Користувач зобов'язаний вказати категорію з доступних на сайті, до якої Лот належить, у відповідності з загальноприйнятими поняттями та уявленнями. Лот, якому Користувач присвоїв категорію, не підходить за описом або типу Товару, Адміністратор може редагувати, присвоївши іншу категорію із доступних на сайті.
5.6. Продавець має право виставити Лот про продаж одного Товару тільки один раз, присвоївши йому одну категорію. У разі якщо у продавця є в наявності кілька Товарів одного типу, він має право:
- організувати кілька аукціонів (у тому числі однолотовых, мультилотових аукціонів), але не більше трьох з присвоюванням їм різних, але найбільш відповідних категорій, тільки в тому випадку, якщо для виставлених лотів немає прямої за змістом категорії. Якщо така категорія є, користувач зобов'язаний організувати мультилотовий аукціон у цій категорії із зазначенням доступного кількості Товару;
- в одній категорії може бути організований або один аукціон (однолотовий, мультилотовий, стандартний торг і/або плюс ціна «Купити зараз!»), або 3 аукціону відразу з 4 доступних комбінацій (стандартний однолотовий аукціон, однолотовий аукціон стандартний + "Купити зараз!"), однолотовий/мультилотовий аукціон з ціною Купити зараз!).
5.7. Опис Лоту повинно бути однозначним і зрозумілим всім Користувачам. Час, протягом якого Аукціон є доступним для участі Користувачів у ньому (з моменту виставляння Лота (-ів) на продаж до моменту укладення угоди про його покупки між Продавцем і Покупцем) не повинно впливати на кінцеву вартість Товару, його якісні та кількісні характеристики.
5.8. Користувачеві заборонено використовувати елементи веб-сторінок сайту і їхні внутрішні програмні елементи (елементи HTML, JavaScript, Java та інших мов програмування) з метою:
- автоматичного переходу на іншу сторінку (також в рамках сервісу Fzu.com.ua) в момент відкриття сторінки з описом товару або послуги;
- автоматичного відкривання нових вікон перегляду (типу pop-up);
- автоматичного відкриття діалогових вікон (наприклад, за допомогою методу alert, cofirm, prompt) в момент відкриття сторінки з описом товару;
- відкриття частин інших сторінок (наприклад, з допомогою IFRAME, OBJECT) з описом інших лотів, списків лотів (у тому числі сторінці "Про мене");
- переміщення, блокування, закриття або дублювання постійних елементів сторінки з описом (у тому числі вікон, які служать для ставок на аукціонах);
- вплив будь-яким способом на результат здійснення операції;
- генерування кліків, в т. ч. "cookie".
5.9. При організації Аукціону в категорії "Тільки для дорослих", не використовувати рекламну опцію "Головна сторінка".
5.10. Опис Товару (-ів), технічний стан яких несправне або невідомо, повинно містити фразу «товар несправний» або «технічний стан товару – несправне» і параметр «Несправний».
5.11. Товари, які становлять інтелектуальну власність, укладені в електронну форму (наприклад, текстові, аудіо-, відео - твори, комп'ютерні програми тощо), не повинні продаватися в електронній формі без фізичного носія. В описі такого Товару повинно бути зазначено, що доставка буде здійснюватися на фізичному носії (flash, CD, DVD, дискети тощо). Винятком можуть бути лише випадки, якщо Продавець володіє авторськими правами на такий Товар.
5.12. Параметр Лота "В наявності" вказується при дотриманні наступних умов:
- в момент виставляння лота на продаж товар знаходиться у Продавця на території України(виняток: партнери fzu.com.ua за погодженням з адміністрацією сайту);
- перед виставленням Лота на Аукціон Продавець має можливість здійснити передпродажну перевірку якості товару з метою виявлення дефектів.
При недотриманні одного з цих умов необхідно вибрати параметр "Під замовлення", а в полі "Додаткова інформація" вказати термін доставки.
5.13. У випадку виставлення на продаж Товару бувшого у використанні або несправного Товару, Продавець зобов'язаний детально і точно викласти інформацію про товар, його недоліки.
5.14. У розділі «Місцезнаходження» вказується місцезнаходження Товару. У разі якщо Товар буде закритий з-за кордону, Продавець зобов'язаний отримати Товар на свою адресу, перевірити якість/справність Товару, а після цього надіслати його Покупцеві. Доставка лота Покупцеві розраховується тільки за тарифами українських кур'єрських/поштових служб в межах території України.
5.15. У розділі «Доставка та оплата» вказується виключно вартість доставки лоту згідно з тарифами транспортної компанії. Включати в цей розділ додаткові оплати (витрати на упаковку*, доставку до офісу компанії-перевізника, бензин та інше) заборонено. Якщо фактична вартість доставки виявилася меншою оплаченої покупцем, покупець має право вимагати повернення різниці.
*включення вартості витрат на упаковку можливо тільки в разі здійснення упаковки у відділенні кур'єрської служби та зазначення вартості упаковки у квитанції про відправлення.
5.16. Вичерпна інформація про доступні способи доставки повинна бути вказана в розділі «Доставка і оплата».
5.17. Додаток до кінцевій ціні Товару додаткових оплат, за винятком оплати за доставку, заборонено.
5.18. Якщо в описі лота "під замовлення" вказаний спосіб доставки "При зустрічі" або "Самовивіз", Продавець зобов'язаний описати умови товарно-грошового обміну (у тому числі точне місцезнаходження Товару) в розділі "Додаткова інформація".
5.19. Опція «Комбінована доставка» дозволяє розрахувати вартість доставки, якщо Покупець придбав кілька Товарів на Аукціоні. Вартість комбінованої доставки буде розраховуватися автоматично, виходячи із заданих параметрів. Комбіновану доставку можна також встановлювати для різних рахунків одного Користувача. У цьому випадку інформацію про рахунках (логіни), при купівлі лотів яких можливе комбінування доставки, слід вказати в розділі «Додаткова інформація».
5.20. У категоріях "Одяг, взуття, аксесуари" і "Все для дітей" допускається виставлення товару одного фасону з можливістю вибору кольору і розміру. Продавець несе відповідальність за наявність виставленого Лота (-ів), у тому числі, певного кольору і розміру.
5.21. Опубліковане Продавцем опис Лоту не повинно:
- містити недостовірну, неправдиву, суперечливу та непідтверджену інформацію;
- порушувати права сторін угоди, Адміністратора чи третіх осіб;
- нести рекламний характер (рекламувати товари і послуги третіх осіб або самого Продавця без мети публікації пропозиції Товару до придбання в рамках Fzu.com.ua) або використовуватися з метою комунікації з іншими Користувачами або третіми особами;
- вводити Споживача в оману;
- служити засобом маніпулювання результатами пошуку на Сайті і відповідних пошукових систем мережі Інтернет;
- містити контактну інформацію (номери телефонів, e-mail тощо);
- містити інформацію і посилання на сторінки, що містять інформацію рекламного характеру інших Користувачів або третіх осіб;
- містити інформацію і посилання на сторінки, що можуть містити інформацію рекламного характеру іншого/Користувача/їй (виняток - комбінування доставки);
- містити інформацію про можливість придбання Товару за межами Fzu.com.ua;
- містити пропозицій щодо купівлі, або обміну;
- містити інформацію, яка не відносяться до виставленого Лоту;
- містити інформацію, що відноситься до образ, расизму, ксенофобії, а також розпалювання міжнаціональних конфліктів;
- містити кількість граматичних і орфографічних помилок, які роблять текст опису недоступним для прочитання і/або розуміння іншими Користувачами.
5.22. Адміністратор має право здійснювати з виставленими Продавцем Лотами наступні дії:
5.22.1. видаляти або редагувати Лот, опису якого порушують умови цієї Угоди. У такому випадку Адміністратор інформує Продавця про видалення або редагування виставленого ним Лота.
5.22.2. видаляти Лоти, опис та реалізація яких з допомогою Fzu.com.ua можуть негативно позначитися на діловій репутації або активності Адміністратора.
5.22.3. редагувати Лот, привласнюючи йому інші категорії, незалежно від факту порушення ним умов цієї Угоди, за власним розсудом.
5.22.4. видаляти лоти продавця, дії якого порушують чинне Угоду або його Додатки
6. ПОРЯДОК УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ АУКЦІОНУ
6.1. Участю у процедурі Аукціону Сторони визнають: зі сторони Продавця – організацію процедури (виставляння Лота), з боку Покупця – здійснення Ставки. Метою участі Користувачів в Аукціоні є укладення угоди купівлі-продажу Товару, виставленого на продаж Продавцем. Правочин, укладений у такому порядку, вважається укладеною відповідно до вимог законодавства України і є джерелом виникнення певних зобов'язань для її сторін. Користувач повинен розуміти, що, беручи участь в Аукціоні, він зобов'язаний виконувати прийняті на себе зобов'язання, і несе відповідальність за свої дії. Покупець, що здійснює Ставку, або приймає пропозицію про придбання Товару за фіксованою ціною, вступає в угоду з Продавцем на запропонованих ним умовах і зобов'язаний виконати свої зобов'язання за даною угодою.
6.2. Аукціони, що організовуються на fzu.com.ua , діють протягом строку, визначеного Продавцем під час виставляння Лота. Завершення процедури Аукціону настає після завершення тимчасового періоду, на який він був організований; достроково відразу після прийняття Покупцем пропозиції Продавця для Аукціонів з умовою придбання Товару за ціною «Купити зараз»; після дострокового завершення аукціону продавцем без скасування ставок.
6.3. Покупець Товару, який бере участь у стандартному однолотовому Аукціоні, визначається шляхом вибору з інших учасників Аукціону, який запропонував найбільшу суму за Товар (здійснив максимальну Ставку).
6.4. Покупцями Товарів, виставлених у мультилотовом Аукціоні, можуть бути кілька Користувачів, які беруть в ньому участь і запропонували найбільшу суму за Товар. Всі переможці оплачують кожен із загальної кількості виграних лотів. Вартість Товару на мультилотовом Аукціоні визначається сумою, запропонованої користувачем, який зайняв останнє місце в списку торгу. Якщо після завершення аукціону попит покупців виявився нижчим кількості запропонованих Продавцем Товарів, то всі переможці платять стартову ціну. Якщо Покупець виявиться останнім у списку переможців і кількість доступних Товарів виявиться менше замовленого Покупцем, Покупець у такому випадку має право відмовитися від угоди.
6.5. Продавець, який виставив на продаж Товар у стандартному однолотовому Аукціоні з Резервної ціною, має право відмовити Покупцеві в укладанні угоди, якщо пропозиція Покупця виявилося нижче встановленої Продавцем Резервної ціни.
6.6. Торги на стандартному однолотовому аукціоні відбуваються автоматично шляхом збільшення розміру ставки на опреденную суму (крок), але не перевищуючи максимальну суму, вказану Покупцем.
6.7. Ставки, здійснені в рамках Аукціону, діють до завершення Аукціону або до моменту скасування їх Продавцем. Продавець має можливість скасовувати ставки тільки на стандартних аукціонах. Скасування Ставки Продавцем можлива виключно у наступних випадках:
Користувач, який здійснив Ставку, просить скасувати її, вказуючи причину*;
Користувач, який здійснив Ставку, має понад 10% негативних або нейтральних відгуків від Продавців (унікальних/неуникальных).
Користувач із рейтингом нижче 2-х не підтвердив свою ставку**.
*Продавець має право не скасовувати ставку на прохання Користувача.
**Для реалізації даного права, Продавець зобов'язаний в описі Лота вказати, що Користувачам із рейтингом нижче 2-х необхідно підтверджувати свою ставку.
6.8. Ставки, здійснені в рамках Аукціону, також можуть бути автоматично скасовані Адміністратором внаслідок блокування Рахунку Користувача здійснив їх.
6.9. При скасуванні Ставки Продавцю необхідно вказати її причину, опис якої буде відображатися на сторінці Аукціону. Скасована Ставка буде відображатися на веб-сторінці Аукціону. Якщо ставка користувача була скасована через блокування його рахунку, то Продавець бере найбільшу з решти ставок.
6.9. При скасуванні Ставки Продавцю необхідно вказати її причину, опис якої буде відображатися на сторінці Аукціону. Скасована Ставка буде відображатися на веб-сторінці Аукціону. Якщо ставка користувача була скасована через блокування його рахунку, то Продавець бере найбільшу з решти ставок.
7. УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯ УГОД КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ПРОДАВЦЕМ І ПОКУПЦЕМ. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН УГОДИ
7.1. Моментом укладення угоди купівлі-продажу Товару між Продавцем і Покупцем вважається момент завершення Аукціону, в якому був визначений Покупець. Всі істотні умови угоди, пов'язані з якістю, укомплектованістю, умовами доставки, видом і способом платежу за Товар, Продавець і Покупець узгоджують до завершення Аукціону з урахуванням умов, встановлених цим Договором. Угода вчинена з порушенням цих умов, не буде вважатися укладеною в рамках Fzu.com.ua.
7.2. Адміністратор не є стороною за угодою між Покупцем і Продавцем і не відповідає за зобов'язаннями сторін, що беруть участь в ній.
7.3. Всі істотні умови правочину встановлюються Продавцем в описі Лота і підлягають прийняттю Покупцем, приймають її умови. Додаткові умови угоди можуть бути встановлені Сторонами шляхом взаємного обміну електронними повідомленнями e-mail.
7.4. Продавець і Покупець зобов'язуються вийти один з одним на зв'язок та підтвердити всі істотні умови угоди, а саме:
7.4.1. витрати на доставку Товару (за чий рахунок здійснюється), її терміни щодо оплати Товару;
7.4.2. підтвердження продавцем наявності Товару, який був виставлений на продаж і щодо якого Аукціон завершено;
7.4.3. спосіб оплати Товару (передоплата, оплата при отриманні, післяплата), підтвердити реквізити банківського рахунку Продавця при оплаті безготівковим переказом Покупця;
7.4.4. форму здійснення оплати за Товар з доступних:
- банківський переказ;
- поштовий переказ;
- розрахунок готівкою;
- інші способи здійснення розрахунку, не заборонені чинним законодавством;
7.4.5. способи товарно-грошового обміну сторін по угоді:
- передоплата: якщо здійснена передплата, то до моменту відправлення/передачі товару Покупцеві останній є кредитором, а Продавець, відповідно, боржником;
- оплата при отриманні або накладений платіж;
7.4.6. наявність гарантійного обслуговування, умови перевірки товару покупцем та умови повернення.
7.5. Покупець і Продавець зобов'язані виконати наступні умови при укладанні угоди між ними:
7.5.1. Продавець і Покупець зобов'язуються вийти один з одним на зв'язок в терміни, що не перевищують 3 робочих днів з моменту завершення Аукціону. Якщо хоча б одна зі сторін угоди не виходить на зв'язок протягом встановленого періоду, угода вважається неукладеною.
7.5.2. Покупець зобов'язаний здійснити оплату Товару в термін, що не перевищує 3 банківських днів з моменту завершення аукціону.
7.5.3. Продавець зобов'язаний надіслати Товар (передати, у разі, якщо сторони домовилися про передачу Товару безпосередньо Покупцю не пізніше 3 календарних днів після проведення Покупцем оплати за Товар, якщо для Лота вказано параметр "В наявності" спосіб оплати "Передплата". Якщо зазначений спосіб оплати "післяплата", Продавець зобов'язується здійснити відправку товару не пізніше 6 календарних днів з моменту завершення Аукціону, якщо в описі Лотів не вказано інше. Якщо вказано параметр "Під замовлення", Продавець зобов'язаний вказати термін доставки в розділі "Додаткова інформація" і зробити доставку протягом зазначеного строку.
7.6. Ризики та наслідки невиконання зобов'язань:
7.6.1. Продавець і Покупець погоджуються, що вступаючи в угоду, кожен з них отримує право вимагати від іншої сторони виконання зобов'язань з оплати або передачі Товару – в залежності від того, якою стороною по угоді вона є Продавцем або Покупцем. Невиконання сторонами своїх зобов'язань є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності (включаючи, але не обмежуючись стягненням заборгованості, сплати процентів, неустойки тощо), а також інших видів відповідальності, передбачених чинним законодавством.
7.6.2. Ризики втрати або псування Товару в процесі доставки несе Продавець. Моментом переходу ризиків вважається момент отримання Покупцем Товару від особи, яка здійснює доставку, оформленого належним чином.
7.6.3. Ризики псування або пошкодження Товару, зазначеного як колишній у вживанні або несправного, при доставці несе Покупець, якщо сторони перед операцією не домовилися про інших умовах. Вся інформація про стан Товару з параметром "був у вжитку" або "несправний" з'ясовується Покупцем до здійснення Ставки.
7.6.4. Зобов'язання Продавця по передачі Товару вважаються простроченими після закінчення 3 календарних днів з моменту оплати Покупцем. Така ситуація може слугувати підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності (включаючи, але не обмежуючись цим: стягнення грошових коштів за не отриманий товар, сплата процентів, неустойки тощо), а також інших видів відповідальності, передбачених чинним законодавством України.
7.6.5. Якщо відправлений Продавцем Товар був доставлений Покупцеві (або до пункту видачі поштових відправлень залежно від домовленостей сторін і умов обслуговування, організації, що здійснює доставку), і Покупець поінформований про це (отримав необхідні для одержання Товару реквізити, номер посилки тощо), але не прийняв Товар і/або не здійснив оплату протягом 3 банківських днів з моменту доставки Товару в пункт прийняття товару, то зобов'язання Покупця вважаються простроченими. Така ситуація може слугувати підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності (включаючи, але не обмежуючись цим: стягнення грошових коштів за доставлений товар, сплата процентів, неустойки тощо), а також інших видів відповідальності, передбачених чинним законодавством України.
7.6.6. Якщо покупець у відділенні кур'єрської служби забрав посилку, тим самим він підтверджує відсутність в Товарі пошкоджень, всі ризики знаходження пошкоджень в процесі експлуатації несе покупець. У цьому випадку товар поверненню чи обміну не підлягає, якщо до відправлення сторони не домовилися про інше.
7.7. Користувач зобов'язується протягом 72 годин надати свої пояснення з приводу виконання зобов'язань по Угоді, у випадку, якщо виникає спір на Fzu.com.ua. Метою спору є самостійне врегулювання конфліктної ситуації між Користувачами. Рахунок Користувача, який не в змозі сумлінно співпрацювати в рамках спору з метою його врегулювання, може бути заблокований.
7.7.1. Підстави для початку спору:
- Продавець не відправив оплачений Товар;
- Покупець отримав некомплектний замовлення;
- Якість отриманого Товару не відповідає опису Товару;
8. УМОВИ БЛОКУВАННЯ РАХУНКУ КОРИСТУВАЧА
8.1. Адміністратор має право заблокувати Рахунок (Рахунки) Користувача з наступних причин (у тому числі, але не виключно):
- користувачем вказані неповні та/або недостовірні контактні дані (ім'я/прізвище, фірма, адреса, номер телефону);
- логін користувача порушує встановлені правила;
- відбулася фактична або номінальна зміна власника Рахунку (передача/продаж зареєстрованих Рахунків не допускається);
- багаторазове (два і більше разів) виставлення Користувачем Лотів, які знаходяться в списку заборонених і дозволених умовно без дотримання відповідних умов;
- багаторазове (два і більше разів) порушення правил виставлення і формування опису Лотів;
- здійснення Користувачем дій, які Адміністратор розцінює як обман, шахрайство і введення в оману інших користувачів і Адміністратора;
- розсилки спаму Користувачем та інших небажаних повідомлень іншим користувачам Fzu.com.ua;
- досягнення Користувачем рейтингу (-3);
- купівлі, продажу Лотів між власними Рахунками Користувача (підбиття ставок, накрутка рейтингу);
- прострочення погашення заборгованості перед Fzu.com.ua;
- отримання 3-х і більше попереджень в ході процедури повернення комісії;
- багаторазове (два і більше рази) і/або тривалої (більше одного тижня) порушення Користувачем умов цієї Угоди;
- невиконання пред'явлених в рамках цієї Угоди вимог Адміністратора;
- порушення цієї Угоди, внаслідок якої було заподіяно шкоду іншому користувачеві і/або Адміністратора;
- у разі грубих та/або систематичних порушень правил інший майданчики групи Allegro;
- нанесення Користувачем своїми діями або бездіяльністю образ працівникам Адміністратора, іншим користувачам, наклепу, нанесення шкоди діловій репутації Адміністратора;
- у разі пред'явлення компетентними державними органами у встановленому порядку відповідної вимоги щодо блокування Рахунку Користувача.
8.2. Повторна активація Рахунку (розблокування) можлива тільки у відповідності з прийнятим Адміністратором відповідним рішенням.
8.3. Користувач, Рахунок якого був заблокований, не може бути зареєстрований повторно з іншим Рахунком без відповідного рішення Адміністратора.
8.4. Користувач має право звернутися з проханням до Адміністратора про розблокування Рахунку, відправивши повідомлення з форми зворотного зв'язку Сайту. Адміністратор приймає рішення про розблокування Рахунку протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту надходження заявки на власний розсуд, але з умовою, що розблокований Рахунок не буде використовуватися для здійснення дій/бездіяльності, у зв'язку з якими він був заблокований.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН УГОДИ, ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.
9.2. Користувач несе відповідальність за достовірність і відповідність чинному законодавству України наданих ним відомостей та виконуваних ним дій.
9.3. Адміністратор не несе відповідальність за споживчі властивості Товару (-ів), які виставляються на продаж на "ФЗУ", а також за правомірність виставлення їх на продаж. У разі виникнення спірних ситуацій щодо якості та споживчих властивостей отриманого товару, Продавець і Покупець зобов'язані їх врегулювати самостійно. Адміністрація не втручається у розгляд подібних ситуацій.
9.4. Адміністратор не є стороною угоди між Продавцем і Покупцем, не бере участь у правовідносинах між ними і не несе відповідальності за їхні дії/ бездіяльність.
9.5. Адміністратор не несе відповідальності за достовірність інформації, що розміщується Користувачами на ФЗУ", а також за правомірність її розміщення.
9.6. Адміністратор не несе відповідальність за перерви в наданні послуг, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення. Разом з тим Адміністратор зобов'язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких ситуацій.
9.7. Користувач зобов'язується самостійно враховувати доходи, отримані внаслідок здійснення угод на ФЗУ", і надавати звітність в податкові органи в порядку, передбаченому чинним законодавством України, несе відповідальність у разі невиконання зазначених зобов'язань. Адміністратор не несе відповідальності за такі дії Користувача за запитом компетентного державного органу має право надавати інформацію про кількість зроблених Користувачем угод, а також іншу необхідну інформацію.
9.8. Користувач зобов'язується зберігати в таємниці і не передавати третім особам свої пароль та логін для входу в Рахунок Користувача. У разі втрати пароля Користувач зобов'язується негайно звернутися до Адміністратора для прийняття відповідних заходів.
9.9. Факт передачі третім особам даних про логін та пароль Адміністратор може розцінювати як шахрайські дії, та передавати таку інформацію в правоохоронні органи для з'ясування обставин та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством.
9.10. Адміністратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, яким стали відомі логін і пароль Користувача, а також за настали наслідки.
9.11. Суперечки, що виникли в результаті порушення (можливого порушення) умов цієї Угоди, вирішуються шляхом мирного врегулювання. Якщо в зазначений спосіб вирішити спір неможливо, то він підлягає подальшому розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
9.12. Адміністратор не перевірять всі Товари, виставлені на ФЗУ", про їх наявність або комплектність, справність або якість, відповідність опису, і т. д. і не гарантує Покупцю, що друга сторона угоди виконає свої зобов'язання в повному обсязі. Адміністратор в міру можливості намагається верифікувати дані, що стосуються опису Товарів, що виставляються на продаж на аукціоні, для виявлення дій, що порушують умови цієї Угоди та Додатків до нього.
При цьому Адміністратор має право запросити у користувача інформацію про товар, який був виставлений на продаж.
9.13. У разі виникнення спірних ситуацій між Користувачами, які вони не змогли самостійно врегулювати, Адміністратор має право вирішити спір між ними в межах своїх повноважень, наданих згідно з цією Угодою, шляхом надсилання відповідного запиту сторонам правочину, на який вони зобов'язані відповісти у зазначений в запиті строк. Таке рішення є остаточним і подальшому оскарженню або перегляду в рамках ФЗУ" не підлягає. Адміністратор має право відмовити Користувачам, що не виконав вказівки Адміністратора для вирішення спору між ними, в обслуговуванні і провести блокування Рахунку, його видалення і розірвання Угоди таким чином в односторонньому порядку.
9.14. Адміністратор зобов'язується відповідати на питання користувачів, надіслані через Контактну форму. Всі запити обробляються в порядку черги. Адміністратор залишає за собою право не надавати відповіді на запити користувачів, рахунки яких заблоковані за грубі порушення цієї Угоди.
9.15. Ліміт відповідальності Адміністратора. Адміністратор не надає жодних гарантій, запевнень та умов, прямих або непрямих, стосовно до товару чи послуги, в тому числі з приводу якості, товарності, довговічності, придатності для конкретної мети і тих, які виникають в законі. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які можливі збитки (грошові або репутаційні), що виникли в результаті використання ФЗУ", навіть якщо Користувач повідомить про них Адміністратора або навіть якщо Адміністратор міг би передбачити можливість заподіяння шкоди, про який йде мова. Незважаючи на умови даного публічного договору, Користувач погоджується з тим, що будь-яка можлива відповідальність Адміністратора перед вами або будь-якою третьою стороною обмежена в розмірі 100 (сто) гривень.
10. ВІДГУКИ ТА КОМЕНТАРІ
10.1. Користувачу доступна опція «Залишити відгук». Завдяки цій опції Користувач має можливість висловити власну думку щодо проведеної операції, який буде зафіксовано в Рахунку Користувача і доступно для ознайомлення іншим Користувачам.
10.2. Існує три типи відгуку: позитивний, нейтральний, негативний.
Позитивний відгук виставляється у разі виконання контрагентами узятих на себе зобов'язань по угоді, що завершився товарно-грошовим обміном.
Нейтральний відгук відображає загальне нейтральне або погане враження про угоду: контрагент виконав основні зобов'язання за товарно-грошового обміну, але своїми діями або бездіяльністю перешкодив найкращому завершення угоди (опис товару/послуги не повністю відповідає дійсності, перевищено термін оплати/відправлення товару, погана упаковка товару тощо).
Негативний відгук виставляється, якщо контрагентом не виконано/виконано не в повному обсязі зобов'язання по угоді та/або порушені встановлені терміни.
Виставлення відгуку – це добровільне рішення Користувача.
10.3. Відзив повинен містити:
Опис Товару – його стан і оцінку відповідності з описом, який було надано на сторінці Лота, при продажу.
Опис ходу операції (якісна оцінка спілкування з контрагентом, зі сторони Продавця).
10.4. Відгуки й коментарі до них не можуть містити:
образи, нелітературні вирази, лайку, матюки і т. д.;
вульгарний, непристойний, порнографічний або натякаючий на расизм, сексуального насильства, ксенофобії, а також конфліктів між народами текст;
дані контрагента або іншої особи (імені та прізвища, імені, адреси, номера телефону, адреси e-mail);
www-адреси;
нечитабельні знаки і символи;
тексти рекламного характеру.
10.5. Залишаючи відгук і/або коментар до нього, Користувач несе відповідальність за його зміст. Відзив повинен містити докладну правдиву інформацію про угоду.
10.6. Адміністратор не втручається в текст відгуків за угодами, укладеними при особистій зустрічі, по операціях з продажу послуг, продажу Товарів, що були у вжитку або несправних Товарів, а також відгуки про якість Товару. Тільки в деяких випадках Адміністратор має право змінити або видалити відгук у випадках якщо:
відгук або коментар порушує умови Угоди;
відгук був помилковим або був залишений з прямим наміром завдати шкоди неправомірно ділової репутації Користувача (наприклад, з метою здійснення помсти), на що вказує зміст відкликання, час виставлення чи інші факти (на розсуд Адміністратора);
текст відгуку не відповідає типу відгуку (позитивний, нейтральний, негативний);
відгук був залишений Користувачем, який брав участь в Аукціоні тільки для того, щоб залишити відгук;
відгук, що відноситься до якості Товару, який був виставлений більш, ніж через 14 днів після отримання посилки для товарів з параметром "В наявності", і більш, ніж через 3 місяці - для товарів з параметром "Під замовлення", або по закінченню гарантійного терміну, зазначеного в описі Аукціону, якщо покупець не звертався до продавцеві перед виставленням відкликання.
текст відгуку містить символи, які роблять відгук нечитабельним;
негативний відгук був виставлений по угоді, в ході якої Продавець надав реквізити для оплати третьої особи*, а Покупець відмовився від оплати. Такий негативний відгук може бути змінений з негативного на нейтральний при зверненні однієї із сторін і надання відповідного підтвердження.
*Ф. І. Б., власника банківської карти (власника банківського рахунку), відрізняються від Ф. І. Б, зазначених у Рахунку Користувача
відгук, виставлений стороною угоди, яка не надала зазначену у неї Адміністратором інформацію у встановлений у запиті строк. Такий відгук видаляється з правом відновлення після надання всієї підтверджуючої інформації.
Якщо був виставлений нейтральний відгук, який носить виключно інформаційний характер (у тексті відкликання описано загальне враження про угоду), він може бути вилучений тільки по обопільною угодою сторін.
Адміністратор не видаляє відгуки, виставлені в рамках опції «Відповідь» або в разі не досягнення Сторонами повного розуміючи умов угоди при її укладенні внаслідок причин, прямо не залежні від них, між сторонами угоди. Адміністратор не розглядає запити на повне видалення скасованих за згодою відгуків (тобто "закреслених" відгуків).
При розгляді запитів на видалення/зміна відкликання інформація, розміщена на сторінці "Про мене" не враховується.
10.7. Рішення про втручання в відгуки контрагентів Адміністратор приймає у кожному випадку окремо. Адміністратор має право відмовити у видаленні/редагуванні відкликання в разі, якщо сторони угоди відмовляються надавати або надають недостатню кількість інформації, або інформація, надана сторонами угоди, є суперечливою. Термін дозволу подібних ситуацій становить 5 – 7 робочих днів.
10.8. Недопустимим є виставлення фіктивних відгуків для "накрутки" рейтингу з допомогою додаткових Рахунків, без мети здійснити угоду з завершенням її товарно-грошовим обміном. За порушення цієї умови Адміністратор має право заблокувати Рахунок (-а) Користувача.
10.9.1. Щоб почати процедуру, один із контрагентів повинен зробити запит на скасування відкликання. Він повинен зробити запит протягом 120 днів після завершення Аукціону (або 30 днів після отримання відгуку) на сторінці Скасувати відповідь.
10.9.2. Після отримання запиту контрагент (учасник угоди) повинен протягом 45 днів прийняти рішення про скасування/не скасування відкликання.
10.10. У разі якщо мультилотовий Аукціон з ціною "Купити зараз!" було видалено Адміністратором до моменту завершення дії Аукціону, або Аукціон був видалений автоматично в результаті блокування Рахунку Продавця, або якщо в Аукціоні з опцією «Резервна ціна» остання ставка не досягла розміру «Резервної ціни», можливість виставити відгук по даній угоді відсутня.
11. ПОСЛУГИ
11.1. Адміністратор надає Користувачеві Послуги, які залежно від умов цієї Угоди можуть бути платними або безкоштовними.
11.2. До безплатних Послуг належать:
11.2.1. Перегляд інформації на сайті;
11.2.2. Реєстрація Рахунку Користувача;
11.2.3. Активація Рахунку;
11.2.4. Можливість відправляти і приймати повідомлення від інших Користувачів;
11.2.5. Здійснення Ставок на Аукціонах;
11.2.6. Здійснення покупок за ціною «Купити зараз!»;
11.2.7. Створити сторінку "Про мене";
11.2.8. Додавання категорій і Продавців в "Вибране";
11.2.9. Спостереження за лотом;
11.2.10. Використання «Кошика»;
11.2.11. Використання опції «Відпустку»;
11.2.12. Перегляд звітності по аккаунту (статистика продажів, історія рахунки);
11.2.13. Редагування аукціону;
11.2.14. Створення шаблонів доставки і опису.
11.2.15. Виставляння Лота (-ів) на продаж;
11.2.16. Встановлення опції «Резервна ціна»;
11.2.17. Укладення угоди купівлі-продажу Товару;
11.3. Платні послуги надаються Користувачу в процесі виставлення ним Лота(ів) на продаж.
11.4. До платних послуг належать:
11.4.3. Встановлення додаткових рекламних опцій для реклами Лота
11.5. Перелік платних і безкоштовних Послуг, їх вартість та умови надання можуть періодично змінюватися Адміністратором в односторонньому порядку.
11.6. Користувач вільний у виборі замовлення платних Послуг, пропонованих Адміністратором на Сайті. Дані про надані/наданих платних послугах відображаються в інформації про Рахунку Користувача на відповідній веб-сторінці сайту.
12. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ОПЛАТА НАДАНИХ ПОСЛУГ
12.1. Оплата послуг Адміністратора здійснюється в безготівковій формі. Сума оплати, внесена Користувачем, відображається у відповідному розділі Рахунку Користувачем і підлягає зменшенню внаслідок заліку Адміністратором сум внесених коштів за надані послуги. Користувач може внести кошти в рахунок оплати за Послуги наступним чином:
12.1.1. банківським переказом через касу банку;
12.1. Оплата послуг Адміністратора здійснюється в безготівковій формі. Сума оплати, внесена Користувачем, відображається у відповідному розділі Рахунку Користувачем і підлягає зменшенню внаслідок заліку Адміністратором сум внесених коштів за надані послуги. Користувач може внести кошти в рахунок оплати за Послуги наступним чином:
12.1.1. банківським переказом через касу банку;
12.1.2. перекладом з банківської картки через систему Приват24;
12.2. Користувач використовує свій Віртуальний рахунок в рамках цієї Угоди, для оплати наданих Послуг Адміністратора. Даний Віртуальний рахунок не може бути використаний для оплати придбаного Товару, його доставки і т. п.
12.3. Користувач погоджується, що підтвердженням надання послуг з боку Адміністратора є Акт наданих Послуг, який формується Адміністратором в електронній формі на підставі даних про наданих Послугах, які містяться в Рахунку Користувача .Акт вважається прийнятим Адміністратором у разі відсутності з боку Користувача направлених у порядку, встановленому цією Угодою, заперечень до інформації про обсяг наданих Послуг та їх вартості. В Акті вказується Логін Користувача як його підтвердження отримання послуг в обсязі, зазначеному в Акті.
13. ТЕРМІН ДІЇ, РОЗІРВАННЯ.
13.1. Моментом укладення цієї Угоди вважається факт використання Сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме переходу Користувачем на його адресу з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми і/або технічних пристосувань, що дають можливість відображення змісту веб-сторінок сайту.
13.2. Дана Угода діє до тих пір, поки одна із сторін не заявить про необхідність її припинення, але в будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов'язань.
13.3. Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди шляхом розміщення на Сайті Угоди у новій редакції. Адміністратор розміщує інформацію про зміну умов Угоди за 7 днів до розміщення Угоди в новій редакції на форумі «Новини та зміни».
13.4. Користувач приймає умови Угоди у новій редакції шляхом «умовного мовчання» (не висловлює своїми прямими діями свого бажання розірвати Угоду, наприклад, видаливши свої дані і зареєстрований раніше рахунок Користувача)
13.4.2. У випадках, не передбачених даною Угодою і Додатками до нього, Користувач зобов'язується керуватися рекомендаціями і підказками Адміністратора, спрямованими йому особисто, або шляхом публікації на Сайті.
13.5. Користувач має право розірвати Угоду в односторонньому порядку, заявивши про необхідність припинення дії цієї Угоди шляхом введення і підтвердження логіна і пароля веб-форму .
Користувач має можливість відновити дію Угоди і надання йому Послуг, авторизувавшись на своєму Рахунку Користувача на Сайті, і подавши відповідну заявку через форму зворотного зв'язку з Адміністратором на Сайті.
13.6. Адміністратор має право в односторонньому порядку розірвати даний договір в наступних випадках:
13.6.1. У випадках виявлення порушень Користувачем положень цієї Угоди, нанесення шкоди Адміністратора та/або його Користувачам;
13.6.2. В інших випадках, коли Користувач своїми діями (бездіяльністю) завдає шкоди або шкоди діловій репутації Адміністратора або іншим Користувачам;
13.6.3. В інших випадках, на розсуд Адміністратора
13.7. Моментом розірвання цієї Угоди в такому випадку вважається момент повідомлення Користувача про таке розірвання з Боку Адміністратора.
13.8. Надання послуг може бути відновлено лише після прийняття Адміністратором відповідного рішення.
14. ІНШІ СЕРВІСИ
14.1. Користувач, який пройшов повну реєстрацію, може створити сторінку "Про мене", з метою розміщення додаткової інформації, яка характеризує Користувача/його діяльність: основні параметри продажів і покупок, принципи оплати і доставки.
14.2. На сторінці "Про мене" не можуть бути поміщені дані, які суперечать правилам цієї Угоди, у тому числі:
- контактні дані (телефон, e-mail, skype, icq тощо);
- інформація рекламного характеру;
- список Товарів, за якими в даний момент не організовані Аукціони (навіть, якщо Продавець вказує: "Можу виставити на прохання Покупця");
- посилання (графічні або текстові) з метою продажу товарів поза Fzu.com.ua;
- інформація на тему організації акцій та конкурсів, які суперечать умовам Угоди;
- інформація, яка стосується здійснення угод з іншими Користувачами сервісу;
- власних умов здійснення угод або аукціонного торгу, які суперечать умовам Угоди.
- тексти такого змісту: "скасовую ставку, якщо ціна мене не влаштує"; "товар продається в іншому місці"; "не продам дешевше, ніж..."; "у разі відсутності оплати після закінчення 3-х діб після завершення аукціону, я залишаю негативний відгук";
- інформація і посилання на сторінки, які можуть слугувати рекламою інших Рахунків Користувача (виняток - комбінування доставки);
- посилання на Рахунки, сторінку "Про мене", списки лотів і картки інших Користувачів.
14.3. Адміністратор залишає за собою право видалення/редагування сторінки "Про мене", з видаленням даних, які порушують умови Угоди та/або законодавства України.
Додаток 1. Порядок передачі, обробки та зберігання персональних даних та іншої конфіденційної інформації користувачів Fzu
1. Згода
Надаючи свої персональні дані Fzu.com.ua, користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, викладених у цьому документі. Згода на обробку персональних даних надається в момент підтвердження реєстрації користувача на Fzu.com.ua шляхом проставлення відмітки під текстом «Я приймаю умови Угоди, даю згоду на обробку моїх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку № 1 до Угоди і підтверджую, що мені виповнилося 18 років» за допомогою управляючих елементів веб-ресурсу Fzu.com.ua і інтерфейсів і така згода надається до моменту розірвання правових відносин користувача з Fzu.com.ua.
Зокрема, користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, в тому числі, на будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) , знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Користувач сервісу fzu.com.ua також дає згоду на інші дії, які може здійснювати» fzu.com.ua з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронної та іншої формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними:
1) ім'я та прізвище користувача, його ідентифікаційний номер платника податків, паспортні дані;
2) адреса проживання, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація та за бажанням користувача його демографічні дані (стать, вік, зарплата, освіта);
3) ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів;
4) дані про товари, які продаються або купуються користувачами через аукціон fzu.com.ua;
5) очищення дані, дані про транзакції, здійснених оплат послуг fzu.com.ua дані про банківські рахунки користувачів;
6) повідомлення, листи, заяви, надіслані користувачами співробітникам fzu.com.ua іншим користувачам в рамках аукціону fzu.com.ua.
Персональні дані користувачів сервісу fzu.com.ua обробляються з метою:
1) забезпечення функціонування механізму купівлі-продажу товарів на аукціоні, а саме забезпечення контакту між контрагентами для здійснення операцій в рамках сервісу fzu.com.ua;
2) захисту користувачів від неправомірних дій недобросовісних користувачів, зокрема, від шахрайства;
3) збору статистичної інформації по роботі з сервісом fzu.com.ua для її обробки і використання при впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень;
4) забезпечення своєчасної та якісної підтримки, контакту з ними;
5) перевірки відповідності вимогам користувача реєстрації на сервісі fzu.com.ua;
6) для інформування користувачів щодо умов надання послуг, а також змін в сервісах і організації аукціону fzu.com.ua, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.
2. Політика Fzu.com.ua
FZU приділяє велику увагу збереженню конфіденційності інформації про своїх користувачів. FZU, як адміністратор, гарантує безпеку даних, які користувач надає нашої компанії. Ці дані захищені від доступу неуповноважених осіб Анкетні дані користувача оброблені fzu.com.ua згідно з положеннями цього додатка, угоди, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних» та отримані в цілях, пов'язаних із здійсненням операцій і обслуговуванням діяльності.
fzu.com.ua гарантує, що права користувачів, у відповідності з законодавством України в сфері захисту персональних даних, не будуть порушені fzu.com.ua.
через касу банку;
3. Збір інформації про користувачів
У відповідності з рівнем активації облікового запису користувачі можуть користуватися сервісами аукціону, надаючи інформацію про своїх персональних даних. fzu.com.ua може обмежувати надання послуг користувачам в залежності від рівня активації облікового запису. Користувачі самостійно з використанням програмних засобів надають інформацію, яку вимагає аукціон для функціонування їх облікових записів і одержання доступу до всіх передбачених сервісів.
Інформація, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, у відповідності з загальними правилами інтернет-повідомлень, використовується аукціоном fzu.com.ua в технічних цілях, пов'язаних з адміністрацією серверів. В додаток до цього ip-адреси використовуються для того, щоб зібрати загальну, статистичну, демографічну інформацію (наприклад, про галузі, з якої було здійснено з'єднання).
Аукціон fzu.com.ua зберігає ваші дані останнього доступу в систему, щоб забезпечити високий рівень послуг, пристосованих до індивідуальних потреб та інтересам користувача. У деяких випадках ідентифікація та індивідуальний доступ до послуг базуються на даних останнього доступу в систему. Проте користувач повинен увійти в систему, використовуючи пароль, принаймні, один раз протягом сесії. Відключення даних останнього доступу в систему через браузер зазвичай не запобігає використання наших послуг, але може викликати труднощі. Дані останнього доступу в систему також використовуються для того, щоб зібрати загальну, статистичну інформацію про використання наших послуг користувачами.
Персональні дані користувачів, які збираються fzu.com.ua згідно з цим документом, зберігаються протягом всього строку діяльності сервісу fzu.com.ua або до моменту, коли користувач захоче видалити обліковий запис.
fzu.com.ua ні в якому разі не ставить на меті отримати дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя користувачів і не несе відповідальність за розголошення користувачами такої інформації в рамках аукціону fzu.com.ua. Реєстраційна форма на нашому сайті вимагає, щоб користувач ввів свої контактні дані і дані по угоді (наприклад, ім'я і прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти). Користувач повинен ввести ці дані, щоб прийняти участь в аукціоні fzu.com.ua. Дані, отримані в операційних цілях, використовуються для того, щоб перевірити, чи відповідає даний людина вимогам реєстрації, і для того, щоб отримати оплату за товари і послуги, придбані через аукціон fzu.com.ua. Контактна інформація, що міститься у реєстраційній формі, використовується для того, щоб контактувати з користувачем, зокрема для перевірки (верифікації) його персональних даних. За бажанням користувач може також ввести свої демографічні дані (стать, вік, зарплата). Ми використовуємо демографічні дані, щоб пристосувати сайт під очікування наших користувачів, представляючи цікаву, на наш погляд, інформацію, згідно перевагам користувачів. Дані реєстрації використовуються, щоб відправляти інформацію щодо послуг нашим користувачам. Користувач може у будь-який час припинити отримання такого роду інформації.
4. Інформація, отримана в ході торгів
На нашому сайті проводяться торги, при проведенні яких ми використовуємо реєстраційні дані, щоб контактувати з користувачами (наприклад, щоб повідомити їм, що вони виграли аукціон). Користувач може у будь-який час припинити отримувати інформацію поштою. Додаткова інформація знаходиться в розділі "допомога". Під час проведення торгів користувачі, які виставляють лоти на продаж, надають можливість іншим учасникам задати їм питання по електронній пошті.
Права користувачів - суб'єктів персональних даних:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить персональні дані користувачів сервісу fzu.com.ua, її призначення та найменування, місцезнаходження володільця та розпорядників персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим користувачами сервісу fzu.com.ua особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів сервісу fzu.com.ua;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються персональні дані користувачів сервісу fzu.com.ua в базі персональних даних, а також отримувати зміст персональних даних, які зберігаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних володільцем та / або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
8) звертатися із скаргами на обробку персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) відкликати згоду на обробку персональних даних;
11) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
12) на захист від автоматизованого рішення, яке має для користувачів сервісу fzu.com.ua правові наслідки.
5. Розкриття даних
Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Аукціон fzu.com.ua розкриває особисті та інші дані користувачів виключно в цілях, пов'язаних з угодами на аукціоні. Реєстраційні дані відправляються користувачам:
• продавцю лота - дані про його переможця аукціону;
• переможцю аукціону - дані про продавця.
Аукціон fzu.com.ua може іноді також розкривати частину даних користувача третім особам для цілей, пов'язаних із законними правами інших осіб, у тому числі державним органам, але тільки за наявності письмового запиту або на основі угоди співпраці з fzu.com.ua в цьому відношенні ). Фізична особа, компанія або заклад, який робить такий запит, зобов'язана пред'явити документальні докази, що підтверджують факт наявності порушення прав.
Використання персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях може здійснюватися лише в знеособленому вигляді. Використання персональних даних користувача в знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.
6. Безпека
Аукціон fzu.com.ua гарантує безпеку даних його користувачів. Наша система безпеки захищає дані від несанкціонованого доступу третіх осіб. Ми реалізуємо заходи, спрямовані на захист бази даних користувачів, обмежуючи доступ до неї. Лише невелика група уповноважених осіб - співробітників fzu.com.ua - має доступ до бази даних.
7. Можливість відмови від розсилки повідомлень
Аукціон fzu.com.ua надає своїм користувачам можливість відмовитися від отримання розсилки по електронній пошті від fzu.com.ua
8. Видалення даних користувача
Користувач може у будь-який момент видалити обліковий запис, створений ним в рамках аукціону, розірвавши таким чином угода, укладена з fzu.com.ua. fzu.com.ua гарантує користувачам, які висловили бажання розірвати правовідносини з ним, видалення їх персональних даних до бази персональних даних, крім випадків, встановлених законодавством, зокрема, в цілях захисту прав і свобод фізичних осіб, персональні дані яких обробляються, чи прав інших суб'єктів відносин , пов'язаних із персональними даними, а також з метою боротьби із злочинністю.
9. Передача даних користувачам Fzu.com.ua
Користувачі fzu.com.ua зобов'язуються не розголошувати інформацію про інших користувачів, яка стала їм відома в процесі діяльності в рамках аукціону. За несанкціоноване розголошення та інші незаконні операції з даними користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Не вважається незаконним розголошення інформації про інших користувачів, передача такої інформації особам, безпосередньо пов'язаних з належним виконанням сторонами своїх зобов'язань за договором (працівники сторін, фінансових, поштових установ тощо), при дотриманні такими особами умов законодавства про захист персональних даних.
10. Зв'язок з адміністрацією Fzu.com.ua
Якщо у вас є які-небудь питання, пов'язані з принципами конфіденційності, обробкою персональних даних, а також методами, які використовуються на нашому аукціоні, він може зв'язатися з нами admin@fzu.com.ua